Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych

Od numeru 19 publikacje będą dostępne na nowej stronie funkcjonującej w systemie Open Journal System (OJS).
Zapraszamy na stronę: ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl

Recenzenci

Recenzenci

 • Nelli Artienwicz, dr, Uniwersytet Gdański
 • Agnieszka Bem, dr, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Aurelia Bielawska, prof. dr hab., Uniwersytet Szczeciński
 • Anna Gardzińska, dr, Uniwersytet Szczeciński
 • Eugeniusz Janowicz, prof. dr hab., Politechnika Koszalińska
 • Marek Leszczyński, dr hab. prof. UJK, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Adrian P. Lubowiecki-Vikuk, dr, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Irena Łącka, dr hab., Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Kristína Pompurová, Ing., Ph.D., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Słowacja
 • Grzegorz Przekota, dr hab., Politechnika Koszalińska
 • Kamila Radlińska, dr, Politechnika Koszalińska
 • Rafał Rosiński, dr, Politechnika Koszalińska
 • Eugeniusz Rydz, prof. dr hab., Politechnika Koszalińska
 • Aldona Standar, dr, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Patrycjusz Zarębski, dr, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polska Akademia Nauk
 • Eugeniusz Zdrojewski, prof. dr hab., Politechnika Koszalińska

Wydział Nauk Ekonomicznych

 • ul. Kwiatkowskiego 6e, 75-343 Koszalin
 • Telefon: 094 34 39 114
 • Fax. 094 34 39 113
 • Email: wne@tu.koszalin.pl

Politechnika Koszalińska

 • ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin
 • Telefon: 94 347-85-00
 • Telefon: 94 342-59-63

Sekretariat Redakcji

 • Karolina Trafny
 • ul. Kwiatkowskiego 6e, 75-343 Koszalin
 • Telefon: 94 34 39 203
 • Email: karolina.trafny@tu.koszalin.pl
©2021 Wydział Nauk Ekonomicznych - Politechnika Koszalińska.

Search