Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych

Od numeru 19 publikacje będą dostępne na nowej stronie funkcjonującej w systemie Open Journal System (OJS).
Zapraszamy na stronę: ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl

Profil czasopisma

Profil czasopisma

„Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej” starają się przekazać swoim czytelnikom wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, a w tym przemian dokonujących się w polskich przedsiębiorstwach, organizacjach sektora publicznego oraz non-profit, zarówno w ujęciu lokalnym, regionalnym, krajowym, jak i w perspektywie międzynarodowej. Poruszana przez autorów problematyka poświęcona jest między innymi zagadnieniom ekonomicznym, zarządzania, demograficznym, kulturowym opisującym dynamikę procesu transformacji gospodarczej i społecznej, w tym dynamikę procesów integracyjnych w ramach Unii Europejskiej. W zeszytach zawarte są prace z następujących działów:

 1. Rozprawy i artykuły – zawierają oryginalne prace twórcze, rozprawy metodologiczne, analizy teoretyczne.
 2. Materiały i komunikaty z badań – prezentują prace o charakterze empirycznym, oparte na badaniach własnych autora.
 3. Recenzje i omówienia – zawierają analityczne recenzje lub omówienia książek, podręczników itp. z obszaru nauk ekonomicznych.

W czasopiśmie publikowane są prace, zarówno pracowników Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, jak i wielu uznanych naukowców z całego kraju. Priorytetem kolegium redakcyjnego jest znaczne umiędzynarodowienie czasopisma, poprzez udział w radzie naukowej i w zespole recenzentów pracowników dydaktycznych i badawczych o dużym doświadczeniu, reprezentujących różne środowiska naukowe z zagranicy.

 

Podstawowe informacje

Wydawca: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej

Nr ISSN: 2300-1232 (poprzednio1898-8229 jako Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomii i Zarządzania)

 

Wydział Nauk Ekonomicznych

 • ul. Kwiatkowskiego 6e, 75-343 Koszalin
 • Telefon: 094 34 39 114
 • Fax. 094 34 39 113
 • Email: wne@tu.koszalin.pl

Politechnika Koszalińska

 • ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin
 • Telefon: 94 347-85-00
 • Telefon: 94 342-59-63

Sekretariat Redakcji

 • Karolina Trafny
 • ul. Kwiatkowskiego 6e, 75-343 Koszalin
 • Telefon: 94 34 39 203
 • Email: karolina.trafny@tu.koszalin.pl
©2019 Wydział Nauk Ekonomicznych - Politechnika Koszalińska.

Search