Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych 
(Research Bulletins of the Faculty of Economic Sciences)

From No. 19, publications will be available on the new website (in Open Journal System - OJS).
Please visit: ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl

Scientific Board of Journal

Scientific Board of Journal

 • Adamowicz Mieczysław, prof. dr hab. dr h.c., Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej
 • Amborski David, Profesor, Ryerson University, Toronto, Kanada
 • Bernat Tomasz, dr hab., Uniwersytet Szczeciński
 • Blašková Martina, doc., Ing., Ph.D., Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, Słowacja
 • Casparius Joachim, prof., Universität Berlin, Niemcy
 • Danuletiu Dan, Associate Professor Ph.D., University in Alba Iulia, Rumunia
 • Garbe Peter, prof., Universität Greifswald, Niemcy
 • Ivanović Zoran, prof., Ph.D., Sveučilište u Rijeci, Chorwacja
 • Jurcić Ana, Assistant professor, John Naisbitt University Belgrade, Serbia
 • Kiráľová Alžbeta, doc., Ing., Ph.D., Vysoká Škola Obchodní v Praze, Czechy
 • Kisiel Roman, prof. dr hab., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Kondratowicz-Pozorska Jolanta, prof. PK dr hab., Politechnika Koszalińska
 • Leszczyński Marek, prof. UJK dr hab., Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Maráková Vanda, doc., Ing., Ph.D., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Słowacja
 • Mitrovic Ranka, Assistant professor, John Naisbitt University Belgrade, Serbia
 • Musiał Wiesław, prof. dr hab., Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • Mykhaylo Luchko, dr hab., prof., Ternopil National Economic University, Ukraina
 • Popa Maria, Profesor universitar doctor inginer, University in Alba Iulia, Rumunia
 • Rembeza Jerzy, prof. PK dr hab., Politechnika Koszalińska
 • Tom L. Trittipo, prof., Ph.D., Maryland University, USA
 • Wiatrak Andrzej, prof. dr hab., Uniwersytet Warszawski
 • Żmija Janusz, prof. dr hab. dr h.c., Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydział Nauk Ekonomicznych

 • ul. Kwiatkowskiego 6e, 75-343 Koszalin
 • Telefon: 094 34 39 114
 • Fax. 094 34 39 113
 • Email: wne@tu.koszalin.pl

Politechnika Koszalińska

 • ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin
 • Telefon: 94 347-85-00
 • Telefon: 94 342-59-63

Sekretariat Redakcji

 • Karolina Trafny
 • ul. Kwiatkowskiego 6e, 75-343 Koszalin
 • Telefon: 94 34 39 203
 • Email: karolina.trafny@tu.koszalin.pl
©2016 Wydział Nauk Ekonomicznych - Politechnika Koszalińska.

Search