Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych 
(Research Bulletins of the Faculty of Economic Sciences)

From No. 19, publications will be available on the new website (in Open Journal System - OJS).
Please visit: ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl

Editorial Board

Editorial Board

 • Przekota Grzegorz, prof. PK dr hab. – Redaktor Naczelny
 • Jasiulewicz Michał, prof. dr hab. – Z-ca Redaktora Naczelnego
 • Borzyszkowski Jacek, dr – sekretarz
 • Garbe Peter, prof. – redaktor językowy, język niemiecki
 • Jakubowska Agnieszka, dr
 • Marczak Mirosław, dr
 • Olkiewicz Marcin, dr
 • Ossowska Luiza, dr
 • Sasin Maria, dr – redaktor statystyczny
 • Trojanek Piotr, mgr – redaktor językowy, język angielski

Wydział Nauk Ekonomicznych

 • ul. Kwiatkowskiego 6e, 75-343 Koszalin
 • Telefon: 094 34 39 114
 • Fax. 094 34 39 113
 • Email: wne@tu.koszalin.pl

Politechnika Koszalińska

 • ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin
 • Telefon: 94 347-85-00
 • Telefon: 94 342-59-63

Sekretariat Redakcji

 • Karolina Trafny
 • ul. Kwiatkowskiego 6e, 75-343 Koszalin
 • Telefon: 94 34 39 203
 • Email: karolina.trafny@tu.koszalin.pl
©2016 Wydział Nauk Ekonomicznych - Politechnika Koszalińska.

Search