Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych 
(Research Bulletins of the Faculty of Economic Sciences)

From No. 19, publications will be available on the new website (in Open Journal System - OJS).
Please visit: ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl

Wydział Nauk Ekonomicznych

 • ul. Kwiatkowskiego 6e, 75-343 Koszalin
 • Telefon: 094 34 39 114
 • Fax. 094 34 39 113
 • Email: wne@tu.koszalin.pl

Politechnika Koszalińska

 • ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin
 • Telefon: 94 347-85-00
 • Telefon: 94 342-59-63

Sekretariat Redakcji

 • Karolina Trafny
 • ul. Kwiatkowskiego 6e, 75-343 Koszalin
 • Telefon: 94 34 39 203
 • Email: karolina.trafny@tu.koszalin.pl
©2016 Wydział Nauk Ekonomicznych - Politechnika Koszalińska.

Search