Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych

Od numeru 19 publikacje będą dostępne na nowej stronie funkcjonującej w systemie Open Journal System (OJS).
Zapraszamy na stronę: ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl

Procedura recenzowania

Procedura recenzowania

 • Wszelkie prace publikowane w Zeszytach Naukowych Wydziału Nauk Ekonomicznych są recenzowane anonimowo.
 • Każdy zgłoszony artykuł recenzowany jest przez dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki afiliacji autora, z którym dodatkowo nie zachodzi konflikt interesów.
 • Recenzja odbywa się z wykorzystaniem procedury zachowania podwójnej anonimowości (ang. double-blind review process).
 • Recenzja posiada formę pisemną i sporządzana jest według specjalnie opracowanego formularza recenzji

 

Wzór formularza recenzji

 

Wydział Nauk Ekonomicznych

 • ul. Kwiatkowskiego 6e, 75-343 Koszalin
 • Telefon: 094 34 39 114
 • Fax. 094 34 39 113
 • Email: wne@tu.koszalin.pl

Politechnika Koszalińska

 • ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin
 • Telefon: 94 347-85-00
 • Telefon: 94 342-59-63

Sekretariat Redakcji

 • Karolina Trafny
 • ul. Kwiatkowskiego 6e, 75-343 Koszalin
 • Telefon: 94 34 39 203
 • Email: karolina.trafny@tu.koszalin.pl
©2019 Wydział Nauk Ekonomicznych - Politechnika Koszalińska.

Search