Wymogi edytorskie

Szczegółowe wytyczne edytorskie stosowane w publikacjach w Zeszytach Naukowych


Czytaj więcej

Recenzenci

Recenzenci Zeszytów Naukowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Nr 7


Czytaj więcej

Procedura ghostwriting

Procedura „ghostwriting" i „guest authorship" (opracowana na podstawie wytycznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego).


Czytaj więcej

Wydział Nauk Ekonomicznych

 • ul. Kwiatkowskiego 6e, 75-343 Koszalin
 • Telefon: 094 34 39 114
 • Fax. 094 34 39 113
 • Email: wne@tu.koszalin.pl

Politechnika Koszalińska

 • ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin
 • Telefon: 94 347-85-00
 • Telefon: 94 342-59-63

Sekretariat Redakcji

 • Karolina Trafny
 • ul. Kwiatkowskiego 6e, 75-343 Koszalin
 • Telefon: 94 34 39 203
 • Email: karolina.trafny@tu.koszalin.pl

Search